Viran täyttäminen VM/2023/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Juha Sarkio, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530031
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Ahvenanmaan valtioviraston maaherran virkaan oikeustieteen kandidaatti (juris kandidatexamen, LLM) Marine Holm-Johanssonin ajalle 1.4.2023-31.3.2028
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen