Viran täyttäminen VM/2023/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 2.2.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtionviraston maaherran viran täyttäminen

Ministeri

Sirpa Paatero

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio, p. +35 8295530031

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti nimittää Ahvenanmaan valtioviraston maaherran virkaan oikeustieteen kandidaatti (juris kandidatexamen, LLM) Marine Holm-Johanssonin ajalle 1.4.2023-31.3.2028

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.