Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen LVM/2022/45

« Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023 13.30

Liikenne- ja viestintäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta (HE 58/2022 vp; EV 246/2022 vp)

HE 58/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Ylitarkastaja, esittelijä Fanni Thessler, p. +35 8295342267

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain postilain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023 kuitenkin siten, että lain 2 §:n 11—14 kohta sekä 6 a luku tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.