Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OM/2022/180

« Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023 13.30

Oikeusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta (HE 253/2022 vp; EV 249/2022 vp)

HE 253/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Virpi Koivu, p. +358 295 150 071

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain yhteisistä tutkintaryhmistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.