Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/190

« Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi (HE 212/2022 vp; EV 257/2022 vp)

HE 212/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Finanssineuvos Risto Koponen, p. +35 8295530355

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen keskusvastapuolten elvytystä ja kriisinratkaisua koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.