Ahvenanmaan valtuuskunnan päätös VM/2023/29

« Tasavallan presidentin esittely 16.2.2023 13.30

Valtiovarainministeriö

Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2021 tasoitusta koskevan päätöksen vahvistaminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majanen, p. +358 295 530 247

Asia

Ahvenanmaan valtuuskunta on Ahvenanmaan itsehallintolain mukaisesti päätöksessään 21.12.2022 vahvistanut Ahvenanmaan maakunnalle kuuluvan vuoden 2021 tasoituksen. Itsehallintolain mukaan Tasavallan Presidentin on vahvistettava valtuuskunnan päätös sitä muuttamatta tai jätettävä se vahvistamatta. Esityksessä ehdotetaan, että Tasavallan Presidentti vahvistaisi valtuuskunnan päätöksen sitä muuttamatta.

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa Ahvenanmaan valtuuskunnan vuoden 2021 tasoitusta koskevan päätöksen ja määrää valtionvarainministeriön ryhtymään päätöksestä johtuviin toimenpiteisiin

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.