Ministereiden sijaisuudet VNK/2023/22

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Valtioneuvoston kanslia

Sijaisten määrääminen valtioneuvoston jäsenille

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Esitys
Valtioneuvosto määrää ministerien sijaiset
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen