Ministerien sidonnaisuudet VNK/2023/24

« Valtioneuvoston yleisistunto 28.2.2023 10.35

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista (Kaikkonen)

VN 8/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Sanna Marin
Esittelijä
Timo Lankinen, Alivaltiosihteeri p.+35 8295160300
Asia
Valtioneuvoston jäsenen ilmoittamat perustuslain 63 §:ssä tarkoitetut sidonnaisuudet
Esitys
Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän valtioneuvoston jäsenen sidonnaisuuksista
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen