Tasavallan presidentin asetus OM/2023/27

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetun maakuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Janina Groop-Bondestam, p. +358 295 150 334

Asia

Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetun maakuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Asetuksessa on tarkoitus säätää eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetussa maakuntalaissa (Ålands författningssamling 2019:7) säädettyjen hallintotehtävien siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Siirrettäviksi ehdotetut hallintotehtävät ovat luonteeltaan valvonnallisia. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 15.3.2023.

Esitys

Tasavallan presidentti antaa asetuksen eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetun maakuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.