Tasavallan presidentin asetus OM/2023/27

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Oikeusministeriö

Tasavallan presidentin asetus eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetun maakuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Janina Groop-Bondestam, Lainsäädäntöneuvos p.029 5150334
Asia
Ehdotetaan säädettäväksi tasavallan presidentin asetus eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetun maakuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla. Asetuksessa on tarkoitus säätää eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetussa maakuntalaissa (Ålands författningssamling 2019:7) säädettyjen hallintotehtävien siirtämisestä Ahvenanmaan maakunnan hallitukselta Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Siirrettäviksi ehdotetut hallintotehtävät ovat luonteeltaan valvonnallisia. Asetus on tarkoitettu tulevaksi voimaan 15.3.2023.
Esitys
Tasavallan presidentti antaa asetuksen eräiden saavutettavista verkkosivustoista ja mobiilisovelluksista hallinnossa annetun maakuntalain mukaisten tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen