Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen OM/2023/25

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Piritta Koivukoski-Kouhia, p. 029 5150026

Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään ajaksi 1.4.2023 – 31.12.2027 apulaisoikeusasiamies Pasi Tapio Pölönen.

Esitys

Tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen apulaisoikeusasiamies Pasi Tapio Pölösen ajalle 1.4.2023 – 31.12.2027.

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Korkeimman oikeuden esitys 15.2.2023 *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.