Viran täyttäminen ja tehtävään määrääminen OM/2023/25

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Oikeusministeriö

Korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimittäminen

Ministeri
Thomas Blomqvist
Esittelijä
Piritta Koivukoski-Kouhia, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150026
Asia

Korkein oikeus esittää, että täytettävänä olevaan korkeimman oikeuden jäsenen määräaikaiseen virkasuhteeseen nimitetään ajaksi 1.4.2023 – 31.12.2027 apulaisoikeusasiamies Pasi Tapio Pölönen.

Esitys
Tasavallan presidentti nimittää korkeimman oikeuden oikeusneuvoksen määräaikaiseen virkasuhteeseen apulaisoikeusasiamies Pasi Tapio Pölösen ajalle 1.4.2023 – 31.12.2027.
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen
Liitteet
  1. Korkeimman oikeuden esitys 15.2.2023 *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä osa liitteistä on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.