Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/92

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta (HE 255/2022 vp; EV 264/2022 vp)

HE 255/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Krista Mikkonen
Esittelijä
Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies p.029 5488586
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen