Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/92

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi arpajaislain muuttamisesta (HE 255/2022 vp; EV 264/2022 vp)

HE 255/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Krista Mikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. +358 295 488 586

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain arpajaislain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.