Hyppää sisältöön
Media
Valtioneuvosto etusivu

Hallitus ehdottaa arpajaislakiin uuden rahoitusmallin edellyttämiä muutoksia

sisäministeriö
Julkaisuajankohta 10.11.2022 14.38
Tiedote

Hallitus ehdottaa muutoksia arpajaislakiin osana rahapelituotoilla rahoitettujen toimintojen uutta rahoitusmallia. Veikkaus Oy:n tuotto siirtyisi vuoden 2024 alusta alkaen valtion talousarvioon ilman nykyisiä arpajaislaissa säädettyjä käyttökohteita. Hallitus antoi esityksensä eduskunnalle 10.11.2022.

Arpajaislailla on säädetty, että Veikkaus Oy:n tuotto käytetään urheilun ja liikunnan, tieteen, taiteen, nuorisotyön, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoinnin sekä hevoskasvatuksen ja hevosurheilun edistämiseen.  Nyt luovuttaisiin tuoton yksilöidyistä käyttötarkoituksista ja tuoton jakautumisesta näihin käyttökohteisiin. Nykyisin Veikkaus Oy:n tuotolla rahoitettuja yleishyödyllisiä toimintoja rahoitettaisiin jatkossa yleiskatteellisista budjettivaroista, eikä enää Veikkaus Oy:n tuotosta.

Vuoden 2024 alusta alkaen Veikkaus Oy:n tuotto käytettäisiin yleiskatteellisena, ilman määriteltyä käyttökohdetta, valtion talousarvion mukaisiin menoihin. Säännökset Veikkaus Oy:n tuoton käyttötarkoituksesta, tuoton ottamisesta talousarvioon ja tilittämisestä muutettaisiin uutta rahoitusmallia vastaaviksi.

Opetus- ja kulttuuriministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö ja maa- ja metsätalousministeriö valmistelevat ministeriöiden omaan toimialaan liittyvät tarvittavat lakimuutokset. Uudessa rahoitusmallissa kyseiset ministeriöt päättäisivät edelleen valtionavustusten ja valtionosuuksien myöntämisestä valtion talousarvion määrärahojen puitteissa. Eri ministeriöiden valmistelemat hallituksen esitykset on tarkoitus käsitellä samanaikaisesti eduskunnassa.

Muutosten taustalla on hallituksen linjaus, jonka mukaan rahapelituotoilla rahoitettavien yleishyödyllisten toimintojen uusi rahoitusmalli otetaan käyttöön vuoden 2024 alusta alkaen. Valtiosihteereistä koostunut hankeryhmä ja parlamentaarinen seurantaryhmä julkistivat helmikuussa 2022 ehdotuksen uudesta rahoitusmallista.

Tavoitteena on myös vahvistaa rahapelihaittojen torjuntaa

Arpajaislaki sääntelee rahapelitoimintaa. Uuden rahoitusmallin arvioidaan selkeyttävän rahapelijärjestelmää. Lähtökohta on, että Suomen rahapelijärjestelmä perustuu hallitusohjelman mukaisesti jatkossakin yksinoikeusjärjestelmään.

Lakimuutosten tavoitteena on myös vahvistaa rahapelihaittojen torjuntaa. Rahapelipolitiikka, rahapelaamista koskeva yksinoikeusjärjestelmä ja näitä koskeva sääntely perustuu rahapelihaittojen torjunnalle. Haittojen torjunnan kannalta rahapelituoton ja sillä rahoitettujen toimintojen nykyinen yhteys on nähty ongelmallisena, sillä se voi korostaa rahapelituottojen merkitystä ja aiheuttaa siten ristiriitaisia kannustimia rahapelijärjestelmän sisällä.

Lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024.

Lisätietoja:
neuvotteleva virkamies Elina Rydman, p. 0295 488 586, [email protected]
valtiosihteeri Akseli Koskela, p. 050 418 2274, [email protected] 

 
Sivun alkuun