Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 VN 98/2022

Istunnon ajankohta 10.11.2022 13.00 | Paikka: Helsinki

10.11.2022 14.10 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Taru Ritari, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5150306

Oikeusministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Sisäministeriö

Elina Rydman, Neuvotteleva virkamies p.029 5488586

Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi arpajaislain muuttamisesta

Hanne Huvila, Henkilöstö- ja hallintojohtaja p.029 5488313

Sisäministeriön virkamiesten määrääminen valtioneuvoston esittelijöiksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Puolustusministeriö

Petri Laurila, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5140437

Puolustusministeriön vanhemman osastoesiupseerin viran täyttäminen

Valtiovarainministeriö

Karri Safo, Hallitusneuvos p.+35 8295530223

Valtiovarainministeriön erityisasiantuntijan määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Liikenne- ja viestintäministeriö

Minna Kivimäki, Kansliapäällikkö p.029 5342389

Väyläviraston pääjohtajan viran täyttäminen

Minna Laatikainen, Henkilöstöpäällikkö, esittelijä p.029 5342132

Liikenne- ja viestintäministeriön virkamiehen määrääminen valtioneuvoston esittelijäksi *


* Tietosuojasyistä päätös on saatavilla vain pyydettäessä valtioneuvoston viestinnästä: [email protected].
Median edustajille aineisto jaetaan mediapalvelussa.

Työ- ja elinkeinoministeriö

Natalia Härkin, Neuvotteleva virkamies p.+35 8295047168

Valtioneuvoston tulevaisuusselonteko kaupan toimialasta