Valtioneuvoston selonteko UM/2022/216

« Valtioneuvoston yleisistunto 10.11.2022 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston selonteko pohjoismaisista rajaesteistä

VNS 11/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Ulkoasiainneuvos Ann-Sofie Stude, p. 029 5350531

Asia

Selonteon pohjoismaisista rajaesteistä tarkoituksena on esitellä hallituskauden aikana tehtyä rajaestetyötä ja nostaa esiin esimerkkejä rajaesteistä, joiden ratkaisemiseksi viranomaiset ovat Suomessa työskennelleet. Lisäksi selonteko lisää yleistä tietoa rajaestetyöstä kuten sen keskeisistä toimijoista ja niiden rooleista. Vapaa liikkuvuus on pohjoismaisen yhteistyön kulmakiviä ja sen edistämisessä rajaestetyöllä on keskeinen rooli. Vapaan liikkuvuuden edistäminen on kannattavaa niin yksilönvapauksien kuin kansantaloudenkin kannalta ja tästä syystä onkin tärkeää työskennellä aktiivisesti sekä jo olemassa olevien rajaesteiden ratkaisemiseksi että uusien rajaesteiden synnyn ennaltaehkäisemiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto antaa eduskunnalle selonteon pohjoismaisista rajaesteistä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.