Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen PLM/2022/65

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Puolustusministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle sotilasajoneuvolaiksi ja laiksi tieliikennelain muuttamisesta (HE 221/2022 vp; EV 253/2022vp)

HE 221/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Kosti Honkanen, Vanhempi hallitussihteeri p.029 5140607
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa sotilasajoneuvolain, lain tieliikennelain muuttamisesta ja lain ajoneuvolain muuttamisesta ja määrä sotilasajoneuvolain tulemaan voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2023, lain tieliikennelain muuttamisesta tulemaan voimaan 15 päivänä maaliskuuta 2023 ja lain ajoneuvolain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen