Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/219

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta (HE 309/2022 vp; HE 326/2022 vp; EV 298/2022 vp)

HE 309/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Hallitusneuvos Eeva Mäenpää, p. +358 295 530 266

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.