Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/219

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta (HE 309/2022 vp; HE 326/2022 vp; EV 298/2022 vp)

HE 309/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Eeva Mäenpää, Hallitusneuvos p.+35 8295530266
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hyvinvointialueiden rahoituksesta annetun lain 35 ja 35 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 10 päivänä maaliskuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen