Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/182

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 203/2022 vp; EV 250/2022 vp)

HE 203/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Timo Harakka

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Marja Liukko, p. +35 8295530090

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kevasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.