Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/182

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta (HE 203/2022 vp; EV 250/2022 vp)

HE 203/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Timo Harakka
Esittelijä
Marja Liukko, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295530090
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Kevasta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen