Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/228

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 310/2022 vp; EV 281/2022 vp)

HE 310/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Pauliina Pitkänen, p. 029 5530395

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.