Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/228

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi (HE 310/2022 vp; EV 281/2022 vp)

HE 310/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Antti Kaikkonen
Esittelijä
Pauliina Pitkänen, Erityisasiantuntija, esittelijä p.029 5530395
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi arvonlisäverolain muuttamisesta ja eräiksi muiksi laeiksi sekä määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä toukokuuta 2023
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen