Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/215

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle kaivosmineraaliveroa koskevaksi lainsäädännöksi (HE 281/2022 vp; EV 280/2022 vp)

HE 281/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Veroasiantuntija, esittelijä Ella Luikku, p. +35 8295530091

Esitys

Tasavallan Presidentti vahvistaa kaivosmineraaliverolain, lain valmisteverotuslain 1 §:n muuttamisesta sekä lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.