Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen OKM/2022/83

« Tasavallan presidentin esittely 3.3.2023 11.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi (HE 282/2022 vp; EV 271/2022 vp)

HE 282/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Petri Honkonen
Esittelijä
Eerikki Nurmi, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295330234
Esitys
Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen eräiksi arpajaislain muuttamisesta johtuviksi opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan säädösmuutoksiksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024
Päätös
Tasavallan Presidentti hyväksyi esityksen