Valtioneuvoston kirjelmä UM/2023/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 13.00

Ulkoministeriö

Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle komission ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuudesta (COM(2022) 662 final)

U 125/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Konsulipäällikkö Jussi Tanner, p. 029 5350663

Asia

Komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi koskien Venäjän miehitetyillä alueilla myönnettyjen matkustusasiakirjojen tunnustamattomuutta (COM(2022) 662 final). Ehdotuksen tarkoituksena on varmistaa, että jäsenvaltiot eivät tunnusta venäläisiä matkustusasiakirjoja, jotka on myönnetty miehitetyillä ulkomaisilla alueilla tai näillä alueilla asuville henkilöille maantieteellisestä sijainnista riippumatta, asiakirjoiksi, joilla voi saada viisumin ja ylittää ulkorajan.

Esitys

Valtioneuvosto päättää lähettää eduskunnalle valtioneuvoston kirjelmän liitteineen

Vaikutukset

Kaikkia niitä venäläisiä matkustusasiakirjoja, jotka on myönnetty Venäjän miehittämillä alueilla tai henkilöille, jotka asuvat miehitetyillä alueilla, ei tulisi tunnustaa päteväksi matkustusasiakirjaksi viisuminmyöntöä tai Unionin ulkorajan ylittämistä varten.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.