Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 VN 21/2023

Istunnon ajankohta 9.3.2023 13.00 | Paikka: Helsinki

9.3.2023 17.01 Päätösluettelo

Valtioneuvoston kanslia

Merja Saaritsa-Lantta, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295160270

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Puolustusministeriö

Riikka Pitkänen, Neuvotteleva virkamies p.029 5140054

Jälleenvientiluvan myöntäminen Virolle Ukrainaan

Valtiovarainministeriö

Mika Niemelä, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295062135

Eduskunnan kirjelmä hallituksen esityksestä vuoden 2023 lisätalousarvioksi (HE 325/2022 vp; EK 83/2022 vp)

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nathalie Dahl, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047232

Valtiontakuurahaston johtokunnan kokoonpanon muuttaminen 18.1.2026 päättyväksi toimikaudeksi