Vientiluvan myöntäminen PLM/2023/12

« Valtioneuvoston yleisistunto 9.3.2023 13.00

Puolustusministeriö

Jälleenvientiluvan myöntäminen Virolle Ukrainaan

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Riikka Pitkänen, p. 029 5140054

Asia

Jälleenvientiluvan perusteella Viro saisi viedä seuraavat tuotteet Ukrainaan: - 122mm D-30 haupitsit, N/A - Ammuksia, N/A Tuotteiden vastaanottaja on Ukrainan puolustusvoimat. Viro on ilmoittanut, että vietävien tuotteiden kappalemäärät ovat salassa pidettäviä. Kappalemäärät salataan Julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 2 kohdan perusteella.

Esitys

Valtioneuvosto myöntää Virolle esitetyn jälleenvientiluvan Ukrainaan.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Istuntojen jälkeen valtioneuvoston viestintäosasto julkaisee päätökset ja niiden liitteet kokonaisuudessaan. Päätökset ja liitteet eivät ole virallisia asiakirjoja.