Tehtävään määrääminen UM/2023/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Ulkoministeriö

Edustuston päällikön tehtävään määrääminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Henkilöstöjohtaja Kirsti Pohjankukka, p. 029 5350038

Asia

a) Wienin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläinen Ankarassa (Turkki) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien b) Ulkoministeriön apulaisosastopäällikkö, ulkoasiainneuvos Anu Saarela Bagdadissa (Irak) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien, c) Ulkoministeriön alivaltiosihteeri (poliittiset asiat), ulkoasiainneuvos Kai Sauer Berliinissä (Saksa) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien d) Ankaran suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Ari Mäki Méxicossa (Meksiko) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien e) Bagdadin suurlähetystön päällikkö, ulkoasiainneuvos Matti Lassila Roomassa (Italia) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien f) Ulkoministeriön alivaltiosihteeri (kansainvälinen kauppa), ulkoasiainneuvos Nina Vaskunlahti Wienissä (Itävalta) olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti määrää ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläisen Ankarassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien, ulkoasiainneuvos Anu Saarelan Bagdadissa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien, ulkoasiainneuvos Kai Sauerin Berliinissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien, ulkoasiainneuvos Ari Mäen Méxicossa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien, ulkoasiainneuvos Matti Lassilan Roomassa olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien sekä ulkoasiainneuvos Nina Vaskunlahden Wienissä olevan suurlähetystön päällikön tehtävään 1.9.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.