Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 VN 23/2023

Istunnon ajankohta 23.3.2023 13.00

23.3.2023 16.10 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Valtiovarainministeriö

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Työ- ja elinkeinoministeriö

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.