Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 VN 23/2023

Istunnon ajankohta 23.3.2023 13.00 | Paikka: Helsinki

23.3.2023 16.10 Päätösluettelo

Oikeusministeriö

Puolustusministeriö

Valtiovarainministeriö

Mika Niemelä, Osastopäällikkö, budjettipäällikkö p.+35 8295062135

Julkisen talouden suunnitelma vuosille 2024-2027

Juha Sarkio, Osastopäällikkö, ylijohtaja p.+35 8295530031

Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen

Susanna Ikonen, Finanssineuvos p.+35 8295530049

Suomen kansallinen uudistusohjelma 2023

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos p.+35 8295330285

Akateemikon arvonimen myöntäminen

Työ- ja elinkeinoministeriö

Nathalie Dahl, Erityisasiantuntija, esittelijä p.+35 8295047232

Valtiontakuurahaston vuoden 2022 tilinpäätöksen vahvistaminen