Allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen VM/2023/48

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä tehdyn sopimuksen allekirjoitusvaltuuksien myöntäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Neuvotteleva virkamies Minna Ojala, p. +35 8295530291

Asia

Valtiovarainministeri Annika Saarikolle tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majaselle myönnetään valtuudet allekirjoittaa sopimus tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti valtuuttaa valtiovarainministeri Annika Saarikon tai hänen estyneenä ollessaan valtiosihteeri kansliapäällikkönä Juha Majasen allekirjoittamaan sopimuksen tuloveroja koskevan kaksinkertaisen verotuksen poistamiseksi ja veron kiertämisen ja välttämisen estämiseksi Suomen tasavallan hallituksen ja Ranskan tasavallan hallituksen välillä Muistio ja sopimuksen teksti tulevat julkiseksi sopimuksen allekirjoittamisen myötä

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.