Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2021/219

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä annetun lain ja finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta (HE 236/2021 vp; HE 323/2022 vp; EV 311/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 236/2021

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Maarit Pihkala, p. +35 8295530310

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto ryhtyy konkreettisiin toimiin rahanpesusääntelyn kansalaisjärjestöille, yhdistyksille ja pienille yrityksille aiheuttamien negatiivisten vaikutusten ehkäisemiseksi ja panostaa aktiiviseen ja pitkäjänteiseen ennakkovaikuttamiseen EU:n tasolla ja muilla kansainvälisillä foorumeilla tilanteen parantamiseksi.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja lain finanssivalvonnasta annetun lain 3 ja 20 b §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 31 päivänä maaliskuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.