Eduskunnan kirjelmä VM/2023/45

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan kirjelmä EK 75/2022 vp - K 25/2022 vp Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2019-2022

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Finanssineuvos Seppo Orjasniemi, p. +35 8295530343

Asia

Valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2019-2022 (K 25/2022 vp). Eduskunta on hyväksynyt selonteon johdosta seuraavan mietinnön mukaisen kannanoton: Eduskunta edellyttää, että hallitus selvittää riippumattoman ulkoisen talous- ja finanssipolitiikan valvonta- ja arviointitehtävän tarkoituksenmukaista järjestämistä sekä resurssien yhdistämisen tarpeellisuutta ja ryhtyy asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä eduskunnan kirjelmän valtiontalouden tarkastusviraston erilliskertomus eduskunnalle: Finanssipolitiikan valvonnan ja tarkastuksen vaalikausiraportti 2019-2022 pöytäkirjaan ja ryhtyvänsä asiassa tarvittaviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.