Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/214

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi (HE 278/2022 vp; EV 302/2022 vp)

HE 278/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Paula Kirppu, p. +358 295 530 552

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen laeiksi sijoituspalvelulain ja arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain muuttamisesta sekä niihin liittyviksi laeiksi ja määrää lain Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023 sekä muut eduskunnan vastaukseen sisältyvät lait tulemaan voimaan 24 maaliskuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.