Ohjelmat VM/2023/46

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Suomen kansallinen uudistusohjelma 2023

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Finanssineuvos Susanna Ikonen, p. +358 295 530 049

Asia

Ohjelmassa kuvataan Euroopan unionille pääministeri Marinin hallituksen toimenpiteitä, joilla Euroopan kasvustrategian mukaiset kansalliset tavoitteet voidaan saavuttaa. Ohjelmassa huomioidaan talous- ja rahoitusasioiden neuvoston Suomelle vuosina 2019–2022 antamat suositukset ja kuvataan toimia, joilla hallitus vastasi julkisen talouden pitkän aikavälin kestävyyttä, työmarkkinoita, investointeja, kotitalouksien velkaantumista ja rahanpesun torjuntaa koskeviin suosituksiin. Lisäksi ohjelmassa kerrotaan Suomen edistymisestä elpymis- ja palautumistukivälineen toimeenpanossa ja kuvataan edistystä YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa. Ohjelma noudattaa rakenteeltaan aiempien vuosien ohjelmaa.

Esitys

Valtioneuvosto hyväksyy Suomen kansallisen uudistusohjelman 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.