Viran täyttäminen OM/2023/34

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

1) Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 14) täyttäminen 2) Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen viran (T 12) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi hovioikeudenneuvos Anu Maria Pogreboff Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi määräaikainen hovioikeudenneuvos, käräjätuomari Päivi Johanna Törmänen

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Rovaniemen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan hovioikeudenneuvos Anu Maria Pogreboffin 1.5.2023 lukien ja Itä-Suomen hovioikeuden hovioikeudenneuvoksen virkaan määräaikaisen hovioikeudenneuvoksen, käräjätuomari Päivi Johanna Törmäsen 1.4.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.