Eduskunnan kirjelmä OM/2023/42

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

Eduskunnan kirjelmä Valtiontalouden tarkastusviraston vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa antaman kertomuksen johdosta (EK 72/2022 vp; K 23/2022 vp)

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Elina Siljamäki, p. 029 5150248

Asia

Valtiontalouden tarkastusvirasto on antanut kertomuksen vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa (K 23/2022 vp). Tarkastusvaliokunta on antanut asiasta mietinnön (TrVM 11/2022 vp). Eduskunta on kirjelmässään (EK 72/2022 vp) päättänyt hyväksyä mietinnön mukaisen kannanoton, jonka mukaan eduskunnalla ei ole huomautettavaa kertomuksen johdosta.

Esitys

Valtioneuvosto päättää merkitä pöytäkirjaan eduskunnan kirjelmän Valtiontalouden tarkastusviraston vaalirahoituksen valvonnasta vuoden 2022 aluevaaleissa antaman kertomuksen johdosta

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.