Viran täyttäminen OM/2023/36

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

1) Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 13) täyttäminen 3) Lapin käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin viran (T 12) täyttäminen 4) Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen 5) Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden kahden käräjätuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkaan 1) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Peter Aleksander Arvidsson Virkaan 2) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Liisa Katariina Hirvonen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen maaoikeusinsinööri, maanmittausinsinööri Sauli Kalervo Ojala Virkaan 4) esitetään nimitettäväksi käräjätuomari Janne Samuli Kaarre Virkoihin 5) esitetään nimitettäviksi määräaikainen käräjätuomari, hovioikeuden esittelijä Jenny Maria Andersson-Trontti ja käräjätuomari Maria Benita Rantamäki

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Varsinais-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Peter Aleksander Arvidssonin 1.4.2023 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Liisa Katariina Hirvosen 1.4.2023 lukien, Lapin käräjäoikeuden maaoikeusinsinöörin virkaan määräaikaisen maaoikeusinsinöörin, maanmittausinsinööri Sauli Kalervo Ojalan 1.4.2023 lukien, Pirkanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarin virkaan käräjätuomari Janne Samuli Kaarteen 1.4.2023 lukien ja Länsi-Uudenmaan käräjäoikeuden ensiksi täytettävään käräjätuomarin virkaan määräaikaisen käräjätuomarin, hovioikeuden esittelijän Jenny Maria Andersson-Trontin 1.4.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan käräjätuomari Maria Benita Rantamäen 1.8.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virka 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virka 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *
  7. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 4) *
  8. Ansioyhdistelmät (virka 4) *
  9. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 5) *
  10. Ansioyhdistelmät (virat 5) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.