Viran täyttäminen OM/2023/37

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Oikeusministeriö

1) Itä-Suomen hallinto-oikeuden kahden hallinto-oikeustuomarin viran (T 13) täyttäminen 2) Hämeenlinnan hallinto-oikeuden neljän hallinto-oikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen 3) Vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin viran (T 11) täyttäminen

Ministeri

Anna-Maja Henriksson

Esittelijä

Tutkija, esittelijä Aleksi Heikkilä, p. 029 5150283

Asia

Virkoihin 1) esitetään nimitettäviksi hallinto-oikeustuomari Miika Johannes Laine ja hallinto-oikeustuomari Sanna Johanna Tohka Virkoihin 2) esitetään nimitettäviksi määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Vilma Sandra Sofia Laukkarinen, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Liisamaija Matilda Kangas, määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Sari Maarit Laakkonen ja määräaikainen hallinto-oikeustuomari, hallinto-oikeuden esittelijä Tapani Mikael Raitanen Virkaan 3) esitetään nimitettäväksi määräaikainen vakuutusoikeustuomari, vakuutusoikeuden esittelijä Liisa Mirjami Hämeen-Anttila

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että tasavallan presidentti nimittää Itä-Suomen hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan hallinto-oikeustuomari Miika Johannes Laineen 1.4.2023 lukien ja toiseksi täytettävään virkaan hallinto-oikeustuomari Sanna Johanna Tohkan 1.4.2023 lukien, Hämeenlinnan hallinto-oikeuden ensiksi täytettävään hallinto-oikeustuomarin virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Vilma Sandra Sofia Laukkarisen 1.6.2023 lukien, toiseksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Liisamaija Matilda Kankaan 1.6.2023 lukien, kolmanneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Sari Maarit Laakkosen 1.6.2023 lukien ja neljänneksi täytettävään virkaan määräaikaisen hallinto-oikeustuomarin, hallinto-oikeuden esittelijän Tapani Mikael Raitasen 1.6.2023 lukien ja vakuutusoikeuden vakuutusoikeustuomarin virkaan määräaikaisen vakuutusoikeustuomarin, vakuutusoikeuden esittelijän Liisa Mirjami Hämeen-Anttilan 1.4.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 1) *
  2. Ansioyhdistelmät (virat 1) *
  3. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virat 2) *
  4. Ansioyhdistelmät (virat 2) *
  5. Tuomarinvalintalautakunnan esitys (virka 3) *
  6. Ansioyhdistelmät (virka 3) *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.