Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/78

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laeiksi pelastuslain ja Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta (HE 184/2022 vp; EV 317/2022 vp)

HE 184/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Hallitusneuvos Ilpo Helismaa, p. 029 5488422

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pelastuslain muuttamisesta ja lain Pelastusopistosta annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2024

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.