Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/69

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi (HE 149/2022 vp; EV 307/2022 vp)

HE 149/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. +358 295 488 279

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain hätäkeskustoiminnasta annetun lain muuttamisesta, lain turvallisuustutkintalain 16 §:n muuttamisesta, lain konsulipalvelulain 9 §:n muuttamisesta ja lain pelastuslain 91 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.