Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/20

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta (HE 31/2022 vp; EV 293/2022 vp)

HE 31/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Annika Parsons, p. +358 295 488 279

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain pelastuslain 40 ja 48 §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 3 päivänä huhtikuuta 2023, kuitenkin niin, että sen 48 § tulee voimaan vasta 1.9.2023.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.