Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen SM/2022/87

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sisäministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi poliisilain muuttamisesta; (HE 275/2022 vp; EV 316/2022 vp)

HE 275/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Heidi Aliranta, p. 029 5488367

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poliisilain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä lokakuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.