Viran täyttäminen SM/2023/19

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sisäministeriö

Sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen viran täyttäminen

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Janne Juujärvi, p. 029 5488440

Esitys

Valtioneuvosto nimittää valtiotieteiden maisteri Mari Hämäläisen sisäministeriön neuvottelevan virkamiehen virkaan 1.4.2023 lukien

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *
  2. Ansioyhteenveto *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.