Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat VNK/2023/31

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Lainsäädäntöneuvos Päivi Pietarinen, p. +358 295 160 354

Asia

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat: - ministeri Kiuru 20.-24.3. ja 27.-28.3.2023 - ministeri Lintilä 30.3.2023 - ministeri Blomqvist 28.3. ja 30.-31.3.2023 - ministeri Andersson 29.3.2023 - ministeri Sarkkinen 16.3. ja 21.3.2023

Esitys

Valtioneuvosto vahvistaa valtioneuvoston jäsenten vuosilomaan rinnastettavat vapaat

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.