Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen UM/2022/246

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Ulkoministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen Pohjois-Atlantin sopimuksen sekä Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi (HE 315/2022 vp; EV 327/2022 vp) Edellä mainittuihin sopimuksiin sitoutuminen

HE 315/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Pekka Haavisto

Esittelijä

Valtiosihteeri kansliapäällikkönä Jukka Salovaara, p. 029 5350431

Asia

Suurlähettiläs Mikko Hautalalle tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jani Raappanalle myönnetään valtuudet allekirjoittaa Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehty sopimus.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti päättää, että Suomi liittyy Pohjois-Atlantin sopimukseen siten kuin se on muutettuna liittymispöytäkirjoilla ja valtuuttaa suurlähettiläs Mikko Hautalan tai hänen estyneenä ollessaan ministeri Jani Raappanan allekirjoittamaan Pohjois-Atlantin liiton, kansallisten edustajien ja kansainvälisen henkilöstön asemasta tehdyn sopimuksen ja ratifioi sanotun sopimuksen sekä vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen edellä mainittujen sopimusten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.