Erivapaus VNK/2023/32

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtioneuvoston kanslia

Tradenomi Jouni Hoppanian erivapaushakemus valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen (valtioneuvoston tietoturvapäällikkö) virkaan vaadittavasta tutkinnosta

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Päivi Rissanen, p. +358 295 160 234

Esitys

Valtioneuvosto ei anna tradenomi Jouni Hoppanialle erivapautta valtioneuvoston kanslian neuvottelevan virkamiehen (valtioneuvoston tietoturvapäällikkö) viran kelpoisuusvaatimuksena olevasta tutkinnosta.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.