Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen MMM/2022/169

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Maa- ja metsätalousministeriö

a) Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta (HE 288/2022 vp; EV 336/2022 vp) b) Eduskunnan vastaukseen sisältyvä lausuma

HE 288/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Jussi Laanikari, p. 029 5162432

Asia

Eduskunta edellyttää, että valtioneuvosto valmistelee toimia, jotka parantavat edellytyksiä hoitaa koirasusista johtuvia ongelmia.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain metsästyslain 41 a §:n muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä elokuuta 2023 sekä määrää eduskunnan lausuman merkittäväksi pöytäkirjaan ja ryhtyy lausumasta aiheutuviin toimenpiteisiin

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.