Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/83

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi (HE 270/2022 vp; EV 329/2022 vp).

HE 270/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Hallitussihteeri Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 029 5250397

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa liitteenä olevat lait, jotka sisältyvät eduskunnan vastaukseen hallituksen esitykseen vuoden 1923 luonnonsuojelulain nojalla perustettuja luonnonpuistoja, kansallispuistoja ja eräitä luonnonsuojelualueita koskevien lakien muuttamista koskevaksi lainsäädännöksi ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

 1. Laki eräiden luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta
 2. Lag om ändring av lagen om inrättande av vissa naturskyddsområden på staten tillhörig mark
 3. Laki eräiden uusien luonnonsuojelualueiden perustamisesta valtionmaille annetun lain muuttamisesta
 4. Lag om ändring av lagen om inrättande av vissa nya naturskyddsområden på staten tillhörig mark
 5. Laki eräiden valtion omistamien alueiden muodostamisesta kansallispuistoiksi ja luonnonpuistoiksi annetun lain muuttamisesta
 6. Lag om ändring av lagen om avsättande av staten tillhöriga områden till nationalparker och naturparker
 7. Laki Karkalin luonnonpuistosta annetun lain muuttamisesta
 8. Lag om ändring av lagen om Karkali naturpark
 9. Laki Saaristomeren kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 10. Lag om ändring av lagen om Skärgårdshavets nationalpark
 11. Laki Urho Kekkosen kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 12. Lag om ändring av lagen om Urho Kekkonens nationalpark
 13. Laki Tammisaaren saariston kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 14. Lag om ändring av lagen om Ekenäs skärgårds nationalpark
 15. Laki Torronsuon kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 16. Lag om ändring av lagen om Torronsuo nationalpark
 17. Laki Perämeren kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 18. Lag om ändring av lagen om Bottenvikens nationalpark
 19. Laki Kolin kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 20. Lag om ändring av lagen om Koli nationalpark
 21. Laki Puurijärven ja Isonsuon kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 22. Lag om ändring av lagen om Puurijärvi och Isosuo nationalpark
 23. Laki Päijänteen kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 24. Lag om ändring av lagen om Päijänne nationalpark
 25. Laki Nuuksion kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 26. Lag om ändring av lagen om Noux nationalpark
 27. Laki Valkmusan kansallispuistosta annetun lain muuttamisesta
 28. Lag om ändring av lagen om Valkmusa nationalpark
 29. Laki Ystävyyden puistosta annetun lain muuttamisesta
 30. Lag om ändring av Vänskapens park
 31. Laki Valtavaaran ja Pyhävaaran luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta
 32. Lag om ändring av lagen om Valtavaara och Pyhävaara naturskyddsområde
 33. Laki Jonkerinsalon, Siikavaaran, Mustanrinnantunturin ja Pitsloman luonnonsuojelualueista annetun lain muuttamisesta
 34. Lag om ändring av lagen om Jonkerinsalo, Siikavaara, Mustanrinnantunturi och Pitsloma naturskyddsområden
 35. Laki Punkaharjun luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta
 36. Lag om ändring av lagen om Punkaharju naturskyddsområde
 37. Laki Martinselkosen luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta
 38. Lag om ändring av lagen om Martinselkonen naturskyddsområde
 39. Laki Levanevan luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta
 40. Lag om ändring av lagen om Levaneva naturskyddsområde
 41. Laki Talaskankaan luonnonsuojelualueesta annetun lain muuttamisesta
 42. Lag om ändring av lagen om Talaskangas naturskyddsområde

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.