Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen YM/2022/84

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Ympäristöministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta (HE 308/2022 vp; EV 286/2022 vp)

HE 308/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Maria Ohisalo

Esittelijä

Hallitussihteeri Jenni Korhonen-Pereira Coutinho, p. 029 5250397

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain Tiilikkajärven kansallispuiston laajentamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä kesäkuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.