Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen STM/2022/188

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen laiksi poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta (HE 307/2022 vp; EV 322/2022 vp)

HE 307/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Lakimies, esittelijä Noora Silmonen, p. +35 8295163266

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain poikkeusolojen vakuutustakuusta annetun lain muuttamisesta ja määrää lain tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.