Muutos neuvottelukunnan kokoonpanossa STM/2023/29

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Sosiaali- ja terveysministeriö

Sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan kokoonpanon muuttaminen 30.6.2025 päättyväksi toimikaudeksi

Ministeri

Thomas Blomqvist

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Kaisu Harju-Kolkka, p. 029 5163245

Asia

Sosiaali- ja terveysministeriötä edustavista henkilöistä jäsenenä toimiva osastopäällikkö Liisa Siika-aho on pyytänyt eroa neuvottelukunnasta. Sosiaali- ja terveysministeriö on esittänyt, että Liisa Siika-ahon tilalle neuvottelukuntaan määrättäisiin johtaja Essi Rentola neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi.

Esitys

Valtioneuvosto vapauttaa Liisa Siika-ahon sairausvakuutusasian neuvottelukunnan jäsenen tehtävästä ja määrää hänen tilalleen sairausvakuutusasiain neuvottelukunnan sosiaali- ja terveysministeriötä edustavaksi jäseneksi johtaja Essi Rentolan neuvottelukunnan jäljellä olevaksi toimikaudeksi

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.