Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/263

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuutta koskevaksi lainsäädännöksi (HE 317/2022 vp; EV 297/2022 vp)

HE 317/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Erityisasiantuntija, esittelijä Tea Niiranen, p. +35 8295530319

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 29 ja 31 §:n muuttamisesta sekä lain rajat ylittäviä maksuja koskevasta maksupalveluntarjoajien tiedonantovelvollisuudesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.