Arvonimet OKM/2023/11

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Opetus- ja kulttuuriministeriö

Akateemikon arvonimen myöntäminen

Ministeri

Antti Kaikkonen

Esittelijä

Kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila, p. +35 8295330285

Asia

Taideneuvosto on esittänyt akateemikon arvonimen myöntämistä säveltäjä Kaija Saariaholle, performanssitaiteilija Roi Vaaralle sekä näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja, dramaturgi Sirkku Peltolalle.

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti myöntää akateemikon arvonimen säveltäjä Kaija Saariaholle, performanssitaiteilija Roi Vaaralle sekä näytelmäkirjailija, teatteriohjaaja, dramaturgi Sirkku Peltolalle

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. muistio *

* Tietosuojasyistä liitettä ei jaeta verkkosivuilla. Liitteen voi pyytää kirjaamosta: [email protected]. Median edustajille liitteet jaetaan mediapalvelussa.

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.