Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/281

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisia voittoveroja koskevaksi lainsäädännöksi (HE 320/2022 vp; EV 324/2022 vp)

HE 320/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Hallitusneuvos Jari Salokoski, p. +35 8295530437

Esitys

Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain sähköalan ja fossiilisten polttoaineiden alan väliaikaisista voittoveroista sekä lain elinkeinotulon verottamisesta annetun lain 16 §:n muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 24 päivänä maaliskuuta 2023

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.