Sopimuspalkkojen tarkistaminen VM/2023/43

« Valtioneuvoston yleisistunto 23.3.2023 13.00

Valtiovarainministeriö

Eräiden sopimuspalkkojen tarkistaminen

Ministeri

Annika Saarikko

Esittelijä

Osastopäällikkö, ylijohtaja Juha Sarkio, p. +35 8295530031

Asia

Päätöksellä eräitä sopimuspalkkoja tarkistetaan virkamiespalkkausten tarkistuksia vastaavasti 1.5.2023 lukien ja 1.3.2024 lukien sekä kertaerällä 1.4.2023 oheisen muistion mukaisesti.

Esitys

Valtioneuvosto tarkistaa eräitä sopimuspalkkoja 1.5.2023 lukien ja 1.3.2024 lukien sekä kertaerällä 1.4.2023 lukien

Vaikutukset

TALOUDELLISET: Tarkistuksista aiheutuva menojen lisäys on vuositasolla noin 432 000 euroa vuonna 2023 ja noin 386 000 euroa vuonna 2024. Kertaerän vaikutus on noin 188 000 euroa. Lisäykset on otettu huomioon virkamiespalkkaratkaisun kustannuslaskelmissa.

Päätös

Valtioneuvosto hyväksyi esityksen

Liitteet

  1. Muistio

Päätökset ja niiden liitteet julkaistaan istuntojen jälkeen. Verkkosivustoilla julkaistavat aineistot eivät ole virallisia asiakirjoja.